Sempozyuma Davet

Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu olarak, nörolojik hastalıkların dünya ve ülkemizde yaygınlığını saptamak, bölgesel özellikleri ortaya koymak, toplumsal değişkenleri belirlemek üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalar bir yandan saha çalışmaları olarak yapılandırılırken, bir yandan da bu alanda farkındalık çalışmaları ve bilgi düzeyimizi artırma yolunda çabalarımız sürmektedir. 

Nöroepidemioloji Sempozyumu’nun bu yıl ikincisi 16 Şubat 2018’de Ankara’da gerçekleştirilecektir. İlkinde nöroepidemiyolojiye giriş ve temel kavramların işlendiği sempozyum, bu yıl nöroepidemiyolojinin özelleşmiş alanları ve nöroepidemiyolojik çalışma yöntemleri ve entegrasyon konularına yoğunlaşacaktır. 

Sempozyumumuzun gelecek nöroepidemiyoloji çalışmalara ve çalışmacılarına ışık tutması dileğimizle,

TND Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu Adına
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Moderatör